Anh Về Ấm Thượng

Tác Giả: Xuân Diệu

Anh về Ấm Thượng tìm em,
Nhà tranh một túp, hương đêm một vùng;
Bóng xanh vườn nhãn um tùm,
Khói ngưng mặt nước, sương trùm đầu non.

Anh về Ấm Thượng thăm em,
Gọi tên yêu, khẽ gõ rèm cọ khô.
Em đang thức ngủ mơ hồ,
Tưởng rằng anh ở trong mơ gọi thầm.

Thấy tay em xiết nỗi mừng;
Nhìn em : gương mặt sáng bừng đêm khuya.
Làng không một tiếng chân đi;
Trái tim ta chuyện thầm thì cùng nhau.

Đêm về Ấm Thượng chưa lâu,
Núi sông cây cỏ nhuộm màu thần tiên.
Chỉ cần một ánh nhen lên,
Một lời ý hiệp – nên thiên sử tình.