Bảo Tạng Pháp

33 PHÁP TƯỚNG ĐỨC QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

1) Dương Liễu Quán Âm: Còn có tên gọi khác là Dược Vương Quán Âm, bổn nguyện của Ngài là bạt trừ cứu độ những bệnh khổ của chúng sanh, vì chúng sanh thân nhiều khổ nạn nên Ngài cầm cành dương. Dương liễu mềm mại biểu trưng cho đức tướng ôn hòa nhẫn nhục của Quán Thế Âm Bồ …

Read More »