Hồ Xuân Hương

Thiếu Nữ Ngủ Ngày

Tác Giả: Hồ Xuân Hương Mùa hè hây hẩy gió nồm đông, (1)Thiếu nữ nằm chơi quá giấc nồng. (2)Lược trúc chải dài trên mái tóc,Yếm đào trễ xuống dưới nương long. (3)Đôi gò bồng đảo sương còn ngậm, (4)Một lạch Đào nguyên nước chửa thông. (5)Quân tử dùng dằng đi chẳng dứt,Đi thì cũng dở, ở không xong. Chú thích:(1) Tức gió đông nam.(2) Qúa giấc nồng …

Read More »

Giếng Nước

Tác Giả: Hồ Xuân Hương Ngõ sâu thăm thẳm tới nhà ông,Giếng ấy thanh tân (1) giếng lạ lùng.Cầu trắng phau phau đôi ván ghép,Nước trong leo lẻo một dòng thông!Cỏ gà lún phún leo quanh mép, (2)Cá giếc le te lách giữa dòng.Giếng ấy thanh tân ai đã biết?Đố ai dám thả nạ rồng rồng. (3) Chú thích:(1) Thanh tân là trong sạch, mới mẻ.(2) Mép …

Read More »

Quả Mít

Tác Giả: Hồ Xuân Hương Thân em như quả mít trên câyDa nó xù xì, múi nó dầy.Quân tử có thương thì đóng cọc,(1)Xin đừng mân mó, nhựa ra taỵ Chú thích:(1) Khi quả mít gần chín, muốn ăn mau, người ta thường hạ xuống lấy cọc tre hoặc gỗ đóng vào cuống, đem phơi nắng cho chảy hết nhựa đị Cũng …

Read More »

Cái Quạt Giấy II

Tác Giả: Hồ Xuân Hương Mười bảy hay là mười tám đây? (1)Cho ta yêu dấu chẳng rời tay.Mỏng dầy chừng ấy chành ba góc,Rộng hẹp đường nào cắm một cây (2)Càng nóng bao nhiêu càng muốn mát, (3)Yêu đêm chưa phỉ lại yêu ngày.Hồng hồng má phấn duyên vì cậy, (4)Chúa dấu vua yêu một cái này. Chú thích:(1) Vì quạt thường có 17 hay …

Read More »

Cái Quạt Giấy I

Tác Giả: Hồ Xuân Hương Một lỗ (1) sâu sâu mấy cũng vừa,Duyên em dính dáng tự ngày xưa.Vành ra ba góc da còn thiếu, (2)Khép lại đôi bên thịt vẫn thừa, (3)Mát mặt anh hùng khi tắt gió,Che đầu quân tử lúc sa mưa.Nâng niu ướm hỏi người trong trướng, (4)Phì phạch trong lòng đã sướng chưa? Chú thích:(1) Tức lỗ dùi để xỏ các nan …

Read More »

Đánh Đu

Tác Giả: Hồ Xuân Hương Tám cột khen ai khéo khéo trồng,Người thì lên đánh, kẻ ngồi trông.Trai đu gối hạc khom khom cật,Gái uốn cong lưng ngửa ngửa lòng.Bốn mảnh quần hồng bay phất phới, (1)Hai hàng chân ngọc duỗi song song.Chơi xuân đã biết xuân chăng tá? (2)Cột nhổ đi rồi, lỗ bỏ không! Chú thích:(1) Vì mỗi lần đánh đu thường …

Read More »

Chửa Hoang

Tác Giả: Hồ Xuân Hương Cả nể cho nên hóa dở dang, (1)Nỗi niềm có thấy hỡi chăng chàng? (2)Duyên thiên chưa thấy nhô đầu dọc,Phận liễu sao đành nẩy nét ngang. (3)Cái nghĩa trăm năm chàng nhớ chửa? (4)Mảnh tình một khối thiếp xin mang.Quản bao miệng thế lời chênh lệch, (5)Không có nhưng (6) mà có mới ngoan. (7) Chú thích:(1) Có bản chép “hóa lỡ làng”.(2) Có bản …

Read More »

Đèo Ba Dội

Tác Giả: Hồ Xuân Hương (1) Một đèo, một đèo, lại một đèo,Khen ai khéo tạc cảnh cheo leo.Cửa son đỏ loét tùm hum nóc,Hòn đá xanh rì lún phún rêu.Lắt lẻo cành thông cơn gió thốc, (2)Đầm đìa lá liễu giọt sương gieo.Hiền nhân, quân tử ai là chẳng…Mỏi gối, chồn chân vẫn muốn trèo. (3) Chú thích:(1) Tức đèo Ngang hay đèo Cả, …

Read More »

Đánh Cờ

Tác Giả: Hồ Xuân Hương Chàng với thiếp đêm khuya trằn trọc,Đét đồn (1) lên đánh cuộc cờ người.Hẹn rằng đấu trí (2) mà chơi,Cấm ngoại thủy (3) không ai được biết.Nào tướng sĩ dàn ra cho hết,Để đôi ta quyết liệt một phen.Quân thiếp trắng, quân chàng đen,Hai quân ấy chơi nhau đà đã lữa.Thoạt mới vào, chàng liền nhẩy ngựa, (4)Thiếp vội vàng vén phứa tịnh (5) lên,Hai …

Read More »

Chùa Hương

Tác Giả: Hồ Xuân Hương (1) Bày đặt kìa ai khéo khéo phòm,Nứt ra một lỗ hỏm hòm hom.Người quen cõi Phật chen chân xọc, (2)Kẻ lạ bầu Tiên (3) mỏi mắt dòm.Giọt nước hữu tình rơi thánh thót,Con thuyền vô trạo (4) cúi lom khom.Lâm tuyền (5) quyến cả phồn hoa (6) lại,Rõ khéo trời già đến dở dom. (7) Chú thích:(1)  Tức chùa Hương Tích ở phủ Mỹ Đức, tỉnh Hà …

Read More »

Bà Lang Khóc Chồng

Tác Giả: Hồ Xuân Hương Văng vẳng tai nghe tiếng khóc gì?Thương chồng nên khóc tỉ tì ti.Ngọt bùi, thiếp nhớ mùi cam thảo. (1)Cay đắng, chàng ơi, vị quế chị (2)Thạch nhũ, trầm bì (3), sao để lại,Quy thân, liên nhục (4), tẩm mang đi.Dao cầu (5), thiếp biết trao ai nhỉ? Sinh ký (6), chàng ơi, tử tắc quỵ (7) Chú thích: (1) Cam thảo là ngon ngọt, …

Read More »

Lấy Chồng Chung

Tác Giả: Hồ Xuân Hương Kẻ đắp chăn bông, kẻ lạnh lùng,Chém cha cái kiếp lấy chồng chung!Năm thì mười họa, nên chăng chớ,Một tháng đôi lần, có cũng không…Cố đấm ăn xôi, xôi lại hỏng, (1)Cầm bằng làm mướn, mướn không công. (2)Thân này ví biết dường này nhỉ,Thà trước thôi đành ở vậy xong. (3)Chú thích:(1) Có bản chép là “hẩm”.(2) Tức kể như …

Read More »