Quả Mít

Tác Giả: Hồ Xuân Hương

Thân em như quả mít trên cây
Da nó xù xì, múi nó dầy.
Quân tử có thương thì đóng cọc,(1)
Xin đừng mân mó, nhựa ra taỵ

Chú thích:
(1) Khi quả mít gần chín, muốn ăn mau, người ta thường hạ xuống lấy cọc tre hoặc gỗ đóng vào cuống, đem phơi nắng cho chảy hết nhựa đị Cũng có bản chép “Quân tử có yêu thì đóng nõ”.