Đánh Đu

Tác Giả: Hồ Xuân Hương

Tám cột khen ai khéo khéo trồng,
Người thì lên đánh, kẻ ngồi trông.
Trai đu gối hạc khom khom cật,
Gái uốn cong lưng ngửa ngửa lòng.
Bốn mảnh quần hồng bay phất phới, (1)
Hai hàng chân ngọc duỗi song song.
Chơi xuân đã biết xuân chăng tá? (2)
Cột nhổ đi rồi, lỗ bỏ không!

Chú thích:
(1) Vì mỗi lần đánh đu thường hai người cùng chung một cái đu, đứng quay mặt vào nhau. (có bản chép “bay phới phới”)
(2) Vì đánh đu là một trò chơi xưa thường mở vào những ngày hội trong mùa xuân. (có bản chép “chơi xuân đã biết”)