Cái Quạt Giấy I

Tác Giả: Hồ Xuân Hương

Một lỗ (1) sâu sâu mấy cũng vừa,
Duyên em dính dáng tự ngày xưa.
Vành ra ba góc da còn thiếu, (2)
Khép lại đôi bên thịt vẫn thừa, (3)
Mát mặt anh hùng khi tắt gió,
Che đầu quân tử lúc sa mưa.
Nâng niu ướm hỏi người trong trướng, (4)
Phì phạch trong lòng đã sướng chưa?

Chú thích:
(1) Tức lỗ dùi để xỏ các nan quạt ở chỗ cuống tay cầm.
(2) Vì cái quạt mỗi khi mở ra thành hình tam giác, mà chỉ có nửa trên là giấy.
(3) Khi khép lại những chỗ giấy ấy thừa ra.
(4) Trướng là tấm màn (treo ở trước giường).