Bà Lang Khóc Chồng

Tác Giả: Hồ Xuân Hương

Văng vẳng tai nghe tiếng khóc gì?
Thương chồng nên khóc tỉ tì ti.
Ngọt bùi, thiếp nhớ mùi cam thảo. (1)
Cay đắng, chàng ơi, vị quế chị (2)
Thạch nhũ, trầm bì (3), sao để lại,
Quy thân, liên nhục (4), tẩm mang đi.
Dao cầu (5), thiếp biết trao ai nhỉ?
Sinh ký (6), chàng ơi, tử tắc quỵ (7)

Chú thích:
 (1) Cam thảo là ngon ngọt, nhưng cũng là tên vị thuốc Bắc, một thứ rễ cây có vị ngọt.
(2) Quế chi là cành quế, cũng tên một vị thuốc.
(3)(4)  Các thứ thạch nhũ, trầm bì, quy thân, liên nhục cũng đều là tên những vị thuốc.
(5) Dao cầu là thứ dao dùng để thái thuốc của các thày thuốc Bắc.
(6) Sinh ký là sống gửi, nhưng cũng là tên một vị thuốc, tức sống gửi thân.
(7) Tử tắc quy, tức chết là về, nhưng chữ quy cũng còn là tên vị thuốc nữa.