Tôi Sẽ Đưa Em Về

Tác Giả: Y Vân

Tôi sẽ đưa em về, về miền đất thân yêu
Về kiếp sống cô liêu
Tình thương không còn thiếu

Tôi sẽ đưa em về, miền quê hương êm ấm
Miền sông sâu xanh thắm
Cùng soi đêm trăng mềm

Tôi sẽ đưa em về, miền hoa thơm cỏ biếc
Chiều hôn trên làn tóc
Mùa thu in màu mắt

Tôi sẽ đưa em về, tôi sẽ đưa em về
Mà không lo thiếu tình yêu

Bao nhiêu câu thơ đợi nguồn
Bao nhiêu duyên mơ vừa tròn
Đàn nâng niu đôi gót mềm thời gian
Từng qua đây bao tháng năm

Tôi sẽ đưa em về, đường không xa vạn lý
Dù quê hương nhỏ bé
Đừng lo không vừa ý

Tôi sẽ đưa em về, tôi sẽ đưa em về
Mà không lo thiếu tình yêu