60 Năm Cuộc Đời

Tác Giả: Y Vân

Anh ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời
20 năm đầu sung sướng không bao lâu
20 năm sau sầu vương cao vời vợi
20 năm cuối là bao

Ơ là thế, đời sống không là bao lâu
Ơ là bao, đời không lâu là thế
Ơ được bao năm hãy sống mà yêu nhau

Anh ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời
Khi xa anh rồi em biết yêu thương ai
Nên khi yêu nhau thì yêu cho trọn đời
Anh ơi ta sống là bao

Anh ơi có bao nhiêu
Đôi ta có bao nhiêu
Anh ơi có bao nhiêu
Đôi ta có bao nhiêu.