Bài Không Tên Số 3

Tác Giả: Vũ Thành An

Yêu nhau cho nhau nụ cười
Thương nhau cho nhau cuộc đời
Mà đời đâu biết đợi để tình nhân kết đôi

Yêu nhau cho nhau một lần
Thương nhau thương cho một lần
Một lần thôi vĩnh biệt một lần thôi mất nhau

Để rồi oán trách nhau tay buông lơi tình mềm
Chân không theo tình bền chẳng giữ được nhau
Cho môi khô nụ cười quên tiếng hát yêu người
Cho đôi mắt tủi hờn rơi để lệ cuốn mất câu thề

Đêm sâu mái tóc em dài
Buông xuôi, xuôi theo dòng đời
Mà đời dài như tiếng kinh cầu
Còn sầu mang đến cho nhau.