Những Bước Chân Âm Thầm

Tác Giả: Y Vân

(Gm)(Gm) Rumba 95 / Cha Cha Cha 130

Từng bước từng bước thầm
Hoa vòng rừng tuyết trắng
Rặng thông già lặng câm em yêu gì xa vắng?
Cho trời mây ướp buồn

Từng bước từng bước thầm
Mưa giữ mùa tháng năm
Tay đan sầu kỷ niệm gió rét về lạnh căm
Từng bước chân âm thầm

Anh yêu tình nở muộn
Chiều tím màu mến thương
Mắt biếc sầu lắng đọng
Đèn thắp mờ bóng đêm

Từng bước từng bước thầm
Khi người yêu không đến
Tuổi xuân buồn lặng căm
Đi trong chiều mưa hoang
Đời biết ai thương mình.

Tuổi xuân buồn lặng căm
Đi trong chiều mưa hoang
Đời biết ai thương mình.