Tình Yêu Thủy Thủ

Tác Giả: Y Vân

Mắt em màu trùng dương tóc em như sóng cồn
Gió nhẹ tựa như hơi thở của người yêu
Buồn mà duyên dáng
Anh là thủy thủ mang lòng biển cả trao về tình em

Đã đành em yêu anh sao bằng anh thương em
Như biển đông lai láng ví bằng đất nước mình
Nên bể dâu hoang tàn nhưng tình không tan biến

Nhớ em điểm sao đêm đếm sao mà vấn lòng
Vấn lòng càng thương hơn
Tình nào cho em tình nào cho nước
Anh là thủy thủ yêu đời biển cả
Như người tình chung.